Giỏ hàng

Thử ngiệm kiểm tra tác động ắc quy lithium EKT

 

Thử nghiệm thả rơi từ độ cao 1.5 m