Giỏ hàng

Ắc quy lithium luôn có độ an toàn cao

 

Điều mà EKT quan tâm ắc quy lithium an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

Không giống như Lithium NMC, Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) rất ổn định do bản chất hóa học của nó. 
Nó sẽ không tạo ra phản ứng nhiệt cho đến khi 150 ℃

Ắc quy lithium có các cell được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng: -20 ℃ - 50 ℃

Kiểm tra tác động

Kiểm tra độ rung

Kiểm tra nhiệt độ

Thử nghiệm nghiền

XEM THÊMXEM THÊMXEM THÊMXEM THÊM