Giỏ hàng

Thử nghiệm nghiền

Bài kiểm tra thử nghiệm độ nghiền của ắc quy lithium của EKT.

Thử nghiệm nghiền tại phòng thí nghiệm