Giỏ hàng

Thử nghiệm kiểm tra độ rung của ắc quy lithium EKT

Bài kiểm tra độ rung của ắc quy lithium ở 50HZ.

Kiểm tra độ rung của module Pin ở 50HZ