XE NÂNG TAY

ẮC QUY LITHIUM

TÌM HIỂU THÊM

XE NÂNG BAOLI

XE NÂNG CŨ

ẮC QUY AXIT CHÌ

PHỤ TÙNG XE NÂNG

TỐT NHẤT TRONG TẦM GIÁ

MỪNG NĂM MỚI

KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

%

GIẢM
LÊN ĐẾN

GIẢM
LÊN ĐẾN

50

50

%

TÌM HIỂU THÊM

Tri ân khách hàng của TFV

Chương trình đặc biệt

Sale " SỐC" cuối tuần

Sale " SỐC" cuối năm

Cho sản phẩm

Khuyến mãi tùy sản phẩm

CÔNG TY TNHH TFV INDUSREIES

DANH MỤC

DANH MỤC

XE NÂNG BAOLI

XE NÂNG CŨ

ẮC QUY LITHIUM

ẮC QUY AXIT CHÌ

XE NÂNG TAY

SẠC ẮC QUY

PHỤ TÙNG XE NÂNG

XEM THÊM

XEM THÊM

XE NÂNG DẦU

560.000.000 VND

600.000.000 VND

 • NSX KION GROUP- Tập đoàn xe nâng lớn nhất Châu Âu
 • Khung: VM4000- 2 tầng KHÔNG chui container nâng 4.0m
 • Tải trọng: 3000Kg tại tâm nâng 500mm
 • SME - Made in ITALY
 • Ắc quy Thiên Năng 80V/500Ah

Xe nâng điện 3 tấn KION Baoli KBE30

410.000.000 VND

440.000.000 VND

 • NSX KION GROUP- Tập đoàn xe nâng lớn nhất Châu Âu
  • Khung: VFHM4700-  3 tầng chui container nâng 4.7m
  • Tải trọng: 2000Kg tại tâm nâng 500mm
  • Bo mạch Juli - Made by KION
  • Ắc quy Midac Italy 48V/620Ah

Xe nâng điện 2 tấn KION Baoli KBE20N

MỪNG NĂM MỚI

XE NÂNG BAOLI

XE NÂNG BAOLI

TỐT NHẤT TRONG TẦM GIÁ

KHUYẾN MÃI

CHƯƠNG TRÌNH

XE NÂNG ĐIỆN

(Giá chưa gồm VAT)

(Giá chưa gồm VAT)

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
  • Tải trọng: 1200Kg
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Bánh PU

Xe nâng điện Stacker 1.2 tấn Baoli ES12-103

(Giá chưa gồm VAT)

120.000.000 VND

135.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
  • Tải trọng: 1600Kg
  • Chiều cao nâng: 4600mm
  • Bánh PU

Xe nâng điện Stacker 1.6 tấn hiệu Baoli ES16- N02

(Giá chưa gồm VAT)

190.000.000 VND

210.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
  • Tải trọng: 1200Kg
  • Bánh PU

Xe nâng tay điện 1.2 tấn Baoli EP12-WS

(Giá chưa gồm VAT)

38.000.000 VND

42.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Weichai, số sàn
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 2.5 tấn Baoli KBD25

(Giá chưa gồm VAT)

255.000.000 VND

275.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VFHM4700
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4700mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 2.5 tấn Baoli KBD25

(Giá chưa gồm VAT)

380.000.000 VND

410.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VM4000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 2.5 tấn Baoli KBD25

(Giá chưa gồm VAT)

345.000.000 VND

370.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VM3000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 2.5 tấn Baoli KBD25

(Giá chưa gồm VAT)

340.000.000 VND

360.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VM3000
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 3 tấn Baoli KBD30

(Giá chưa gồm VAT)

345.000.000 VND

380.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VM4000
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 3 tấn Baoli KBD30

(Giá chưa gồm VAT)

355.000.000 VND

390.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VFHM4350
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 4350mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 3 tấn Baoli KBD30

(Giá chưa gồm VAT)

385.000.000 VND

420.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: KION- Tập đoàn xe nâng số 1 Châu Âu
 • Động cơ: Mitsubishi S4S
  • Khung: VM4000
  • Tải trọng: 3500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp hơi

Xe nâng dầu 3.5 tấn Baoli KBD35

(Giá chưa gồm VAT)

365.000.000 VND

390.000.000 VND

MỪNG NĂM MỚI

XE NÂNG CŨ

XE NÂNG CŨ

XEM THÊM

XEM THÊM

XE NÂNG DẦU CŨ

XE NÂNG XĂNG GAS CŨ

XE NÂNG REACHTRUCK CŨ

CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO NHẤT

MỪNG NĂM MỚI

KHUYẾN MÃI

CHƯƠNG TRÌNH

KHUYẾN MÃI

CHƯƠNG TRÌNH

XE NÂNG ĐIỆN CŨ

 • Hãng sản xuất: Komatsu
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc, dịch càng
  • Năm sản xuất: 2014

Xe nâng điện 1.5 tấn Komatsu FB15HB-12

(Giá chưa gồm VAT)

135.000.000 VND

150.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V4500
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4500mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2007

Xe nâng điện 1.5 tấn Toyota 7FBH15

(Giá chưa gồm VAT)

155.000.000 VND

180.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Nissan
  • Khung: SV4000
  • Tải trọng: 1700Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2003

Xe nâng điện 1.7 tấn Nissan N01/N0L18H

(Giá chưa gồm VAT)

75.000.000 VND

90.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1800Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng điện 1.8 tấn Toyota 8FBET18

(Giá chưa gồm VAT)

175.000.000 VND

200.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: FSV4700
  • Tải trọng: 2000Kg 
  • Chiều cao nâng: 4700mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2007

Xe nâng điện 2.0 tấn Toyota 7FBMF20

(Giá chưa gồm VAT)

195.000.000 VND

215.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
  • Khung: V4000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp trước hơi, sau đặc
  • Năm sản xuất: 2007

Xe nâng điện 2.5 tấn Komatsu FB25EX-11

(Giá chưa gồm VAT)

225.000.000 VND

240.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
  • Khung: V4000
  • Tải trọng: 2300Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng điện 2.3 tấn Komatsu FB25EX-11

(Giá chưa gồm VAT)

250.000.000 VND

270.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: TCM
  • Khung: V4000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp trước hơi, sau đặc
  • Năm sản xuất: 2001

Xe nâng điện 2.5 tấn TCM FB25-6

(Giá chưa gồm VAT)

145.000.000 VND

160.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
  • Khung: V4500
  • Tải trọng: 2700Kg 
  • Chiều cao nâng: 4500mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2013

Xe nâng điện 2.7 tấn cũ Komatsu FB30-11

(Giá chưa gồm VAT)

350.000.000 VND

380.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 4000Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2015

Xe nâng điện càng chọc 4 tấn Toyota 7FB40

(Giá chưa gồm VAT)

465.000.000 VND

500.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Nissan
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1800Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2009

Xe nâng điện 1.8 tấn Nissan 1N1L180

(Giá chưa gồm VAT)

165.000.000 VND

180.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Mitsubishi
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp trước hơi, sau đặc
  • Năm sản xuất: 2006

Xe nâng dầu 1.5 tấn Mitsubishi KFD15

(Giá chưa gồm VAT)

150.000.000 VND

165.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Clark
  • Khung: V4345
  • Tải trọng: 2000Kg 
  • Chiều cao nâng: 4345mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng dầu 2 tấn Clark C20SD

(Giá chưa gồm VAT)

170.000.000 VND

190.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: FSV4700
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4700mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2010

Xe nâng dầu 2.5 tấn Toyota 02-8FDF25

(Giá chưa gồm VAT)

280.000.000 VND

310.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 2500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2016

Xe nâng dầu 2.5 tấn Toyota  02-8FDL25

(Giá chưa gồm VAT)

LIÊN HỆ

600.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: VM4000
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2015

Xe nâng dầu 3 tấn Toyota 02-8FD30

(Giá chưa gồm VAT)

350.000.000 VND

380.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V4000
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2008

Xe nâng dầu 3 tấn Toyota 50-8FD30

(Giá chưa gồm VAT)

290.000.000 VND

310.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 3000Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2010

Xe nâng dầu 3 tấn Komatsu FD30T-17

(Giá chưa gồm VAT)

305.000.000 VND

330.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2004

Xe nâng xăng 1,5 tấn Toyota 7FG15

(Giá chưa gồm VAT)

125.000.000 VND

140.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1800Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Lốp đặc
  • Năm sản xuất: 2010

Xe nâng xăng 1,8 tấn Toyota 8FG18

(Giá chưa gồm VAT)

150.000.000 VND

165.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
 • Đứng lái
  • Khung: FSV6000
  • Tải trọng: 900Kg 
  • Chiều cao nâng: 6000mm
  • Năm sản xuất: 2014

Xe nâng điện Reach truck 900 Kg Toyota 7FBR15

(Giá chưa gồm VAT)

240.000.000 VND

260.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
 • Đứng lái
  • Khung: TV4000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Năm sản xuất: 2007

Xe nâng reach truck 1.5 tấn Toyota 7FBR15

(Giá chưa gồm VAT)

100.000.000 VND

122.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Toyota
 • Đứng lái
  • Khung: FSV5500
  • Tải trọng: 1100Kg 
  • Chiều cao nâng: 5500mm
  • Năm sản xuất: 2007

Xe nâng điện reach truck 1.1 tấn Toyota 7FBR15

(Giá chưa gồm VAT)

175.000.000 VND

198.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Đứng lái
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Năm sản xuất: 2011

Xe nâng điện reach truck 1.5 tấn Komatsu FB15RW-14

(Giá chưa gồm VAT)

130.000.000 VND

145.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Đứng lái
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1300Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Năm sản xuất: 2014

Xe nâng điện Reach truck 1.3 tấn Komatsu FB13RS-15

(Giá chưa gồm VAT)

120.000.000 VND

145.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Đứng lái
  • Khung: VFF4000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Năm sản xuất: 2013

Xe nâng điện reach truck 1.5 tấn Komatsu FB15RLF-15

(Giá chưa gồm VAT)

130.000.000 VND

148.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: BT
 • Đứng lái
  • Khung: FSV7500
  • Tải trọng: 1600Kg 
  • Chiều cao nâng: 7500mm
  • Năm sản xuất: 2008

Xe nâng điện Reach truck 1.6 tấn BT RREB2

(Giá chưa gồm VAT)

235.000.000 VND

255.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: BT
 • Ngồi lái
  • Khung: FSV7000
  • Tải trọng: 1600Kg 
  • Chiều cao nâng: 7000mm
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng điện Reach truck 1.6 tấn BT RRE160CC

(Giá chưa gồm VAT)

230.000.000 VND

255.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: BT
 • Ngồi lái
  • Khung: FSV9500
  • Tải trọng: 1600Kg 
  • Chiều cao nâng: 9500mm
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng điện Reach truck 1.6 tấn BT RRE160

(Giá chưa gồm VAT)

275.000.000 VND

298.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Nichiyu
 • Đứng lái
  • Khung: FV4300
  • Tải trọng: 1300Kg 
  • Chiều cao nâng: 4300mm
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng điện Reach truck 1.3 tấn Nichiyu FBRM14- 75

(Giá chưa gồm VAT)

110.000.000 VND

125.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Nissan
 • Đứng lái
  • Khung: V4000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Năm sản xuất: 2011

Xe nâng điện Reach truck 1,5 tấn Nissan U01F15

(Giá chưa gồm VAT)

105.000.000 VND

125.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Linde
 • Ngồi lái
  • Khung: FSV8850
  • Tải trọng: 1700Kg 
  • Chiều cao nâng: 8850mm
  • Năm sản xuất: 2016

Xe nâng điện Reach truck 1.7 tấn LINDE R17 X-03

(Giá chưa gồm VAT)

250.000.000 VND

276.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Nichiyu
 • Đứng lái
  • Khung: FV4000
  • Tải trọng: 1800Kg 
  • Chiều cao nâng: 4000mm
  • Năm sản xuất: 2010

Xe nâng điện Reach truck 1.8 tấn Nichiyu FBRA18-75B

(Giá chưa gồm VAT)

LIÊN HỆ

600.000.000 VND

 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Đứng lái
  • Khung: V3000
  • Tải trọng: 1500Kg 
  • Chiều cao nâng: 3000mm
  • Năm sản xuất: 2012

Xe nâng reach truck 1.5 tấn Komatsu FB15RL-15

(Giá chưa gồm VAT)

120.000.000 VND

142.000.000 VND

GỌI NGAY
0916 929 883

MỪNG NĂM MỚI

KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

XE NÂNG TAY

XE NÂNG TAY

 • Hãng sản xuất: Interlift
 • Tải trọng: 2000Kg
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 195mm
  • Kích thước càng: 550x1150mm hoặc 685x1150mm
  • Bánh PU

Xe nâng tay 2 tấn hiệu interlift

(Giá chưa gồm VAT)

3.200.000 VND

3.600.000 VND

 • Hãng sản xuất: Interlift
 • Tải trọng: 2500Kg
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 195mm
  • Kích thước càng: 550x1150mm hoặc 685x1150mm
  • Bánh PU

Xe nâng tay 2.5 tấn hiệu interlift

(Giá chưa gồm VAT)

3.300.000 VND

3.700.000 VND

 • Hãng sản xuất: Interlift
 • Tải trọng: 3000Kg
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 195mm
  • Kích thước càng: 550x1150mm hoặc 685x1150mm
  • Bánh PU

Xe nâng tay 3 tấn hiệu interlift

(Giá chưa gồm VAT)

3.400.000 VND

3.850.000 VND

 • Hãng sản xuất: Interlift
 • Tải trọng: 3000Kg
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 195mm
  • Kích thước càng: 685x1150mm
  • Bánh PU

Xe nâng tay 5 tấn hiệu interlift

(Giá chưa gồm VAT)

9.500.000 VND

10.500.000 VND

XEM THÊM

XEM THÊM

GIÁ TỐT NHẤT

MÁY TÍNH

CHO SINH VIÊN

DÀNH RIÊNG

GIÁ TỐT NHẤT

XEM THÊM

6.490k

6.490k

GIÁ
CHỈ TỪ

MÁY BỘ CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH 3 NĂM

XEM THÊM

1.600k

1.600k

1.600k

*Khuyến mãi tùy mã laptop

MUA LAPTOP

TẶNG NGAY QUÀ

*Khuyến mãi tùy mã laptop

BUILD PC

NHẬN NGAY QUÀ

2.100k

2.100k

XEM THÊM

MPC - GAMING

MPC - GAMING

XEM THÊM

MPC - DESIGN

MPC - DESIGN

XEM THÊM

MPC - EDITOR

MPC - EDITOR

XEM THÊM

MPC - OFFICE

MPC - OFFICE

©2020 Allrights reserved tfv.vn

CÔNG TY TNHH TFV INDUSTRIES

Showroom 1: Nhà V1, TTTM Mê Linh Plaza, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, Tp Hà Nội
Showroom 2: 089 Đường ĐT 746, Tân Hòa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Hotline: 0916 929 883

DỊCH VỤ KHÁC

Cho thuê xe nâng

Artboard 26

Cho thuê ắc quy lithium

Bảo trì bảo dưỡng

Sửa chữa xe nâng

Website: https://tfv.vn

XE NÂNG BAOLI

XE NÂNG CŨ

ẮC QUY LITHIUM

ẮC QUY AXIT

XE NÂNG TAY

PHỤ TÙNG XE NÂNG